سند حسابداری چک

سند حسابداری چک

ثبت حسابداری انواع چک بسیار برای موسسات حائز اهمیت می باشد. چک به عنوان یکی از اسناد مهم در حسابداری می باشد. در این مقاله می خواهیم در مورد انواع ثبت حسابداری چک توضیحاتی را ارائه کنیم.

1- چک های دریافتنی:

همانطور که از نامش مشخص است، یعنی چک هایی که ما بابت فروش کالا یا ارائه خدمات از طرف حسابمان دریافت می کنیم. ثبت حسابداری چک های دریافتنی می تواند در چند حالت صورت گیرد:

1- دریافت چک

بد: اسناد دریافتنی نزد صندوق ***

بس: شخص ***

2- خروج چک

بد: شخص ***

بس: اسناد دریافتنی نزد صندوق ***

3- واگذاری به بانک (خواباندن چک به حساب)

بد: اسناد نزد بانک ***

بس: اسناد نزد صندوق ***

هنگامی که چکی را به بانک واگذار می کنیم تا زمانی که چک وصول شود اصطلاح «اسناد در جریان وصول نزد بانک» برای این چک ها می توانیم در نظر بگیریم.

4- وصول چک

بد: صندوق/ بانک ***

بس: اسناد نزد صندوق/ اسناد نزد بانک ***

5- عدم وصول چک و برگشت خوردنش

هنگامی که چک برگشت می خورد دو ثبت باید در حسابداری انجام شود:

ثبت اول:

اسناد دریافتنی نزد صندوق ***

اسناد دریافتنی نزد بانک ***

ثبت دوم:

بد: شخص ***

بس: اسناد دریافتنی نزد صندوق ***

بیشتر بخوانید: ثبت چک صیاد

2- چک های پرداختنی:

این چک ها، چک هایی هستند که ما بابت خرید کالا یا دریافت خدمتی یا هر چیزی دیگری به طرف حسابمان دادیم و باید پرداخت کنیم. ثبت حسابداری چک های پرداختنی می تواند سه حالت داشته باشد:

1- دادن چک به طرف حساب

بد: شخص ***

بس: اسناد پرداختنی بانک ملت ***

2- پاس شدن چک پرداختنی (وصول شدن چک)

بد: اسناد پرداختنی بانک ملت ***

بس: بانک ملت ***

3- برگشت خوردن چک

بد: اسناد پرداختنی بانک ملت ***

بس: شخص ***

3- چک های تضمینی:

این چک ها در واقع بار مالی نداشته و بیشتر بابت ضمانت و حسن انجام کار صادر یا دریافت می شود. معمولا مبالغ این چکها، مبالغ با اهمیتی می باشد. این چک ها به دو بخش اسناد تضمینی به نفع ما و اسناد تضمینی به نفع دیگران تقسیم می گردند. ثبت حسابداری چک های تضمینی به صورت زیر می باشد.

چک تضمینی به نفع ما

بد: حسابهای انتظامی به نفع ما ***

بس: طرف حسابهای انتظامی ***

چک های تضمینی به نفع دیگران

بد: طرف حسابهای انتظامی ***

بس: حسابهای انتظامی به نفع دیگران ***

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 12 =

مقالات مرتبط:

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت نوعی از بیمه عمومی است. موضوع این نوع از بیمه زیان وارده به اشخاص ثالث ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار است که موجب به وجود آمدن زیان های ...

استاندارد 37 راجع به افشاهای ریسک­ ها در صورت­های مالی

استاندارد 37 راجع به افشاهای ریسک­ ها در صورت­های مالی

موضوع: استاندارد 37 راجع به افشاهای ریسک­ها در صورت­های مالی برگزارکننده فستیوال: استاد محمد قبول مهمان ششمین برنامه فستیوال: جناب آقای دکتر کاظم وادی زاده، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی و عضو شورای عالی ...