معرفی شرکت لیام

گروه خدمات مالی و نرم افزاری سامیار از سال 1384 به صورت جدی در حوزه طراحی و اجرای سیستم های حسابداری مدرن و تامین سرمایه بشری و به عنوان مشاوره کسب وکار در قوانین تجارت مالیات بیمه و استاندارد های حسابداری شروع به فعالیت نمود 

و در همین مسیر موضوع تولید نرم افزار حسابداری آنلاین (cloud) به عنوان یک ابزار در این حرفه از سال 1393 به مرحله یک ایده قابل اجرا درآورده شد و در سال 1395 به شخصیت حقوقی تبدیل و شرکت سنا سازان سرو سامیار تاسیس گردید .

 

چشم انداز

معرفی شرکت

گروه خدمات مالی و نرم افزاری سامیار از سال 1384 به صورت جدی در حوزه طراحی و اجرای سیستم های حسابداری مدرن و تامین سرمایه بشری و به عنوان مشاوره کسب و کار در قوانین تجارت ،مالیات ، بیمه و استاندارد های حسابداری ، شروع به فعالیت نمود

و در همین مسیر موضوع تولید نرم افزار حسابداری آنلاین (cloud ) به عنوان یک ابزار در این حرفه از سال 1393 به مرحله یک ایده قابل اجرا درآورده شد و در سال 1395 به شخصیت حقوقی تبدیل و “شرکت سنا سازان سرو سامیار” تاسیس گردید .امروز شاید بشود ادعا کرد که نرم افزار حسابداری یکپارجه آنلاین لیام به نسب قدرت کاربری و همچنین سادگی و قیمت در کشور در رتبه اول است .

سخن مدیرعامل

مدیرعامل شرکت 

آقای وحید امیری با کد عضویت 51010497 به نشانی تهران، بلوار فردوس شرق ، بین ابراهیمی جنوبی و ستاری ، ساختمان 432 ، طبقه ۳ واحد ۱۱  تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی مجاز است در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت داشته است .
مدیرعامل شرکت لیام  جناب آقای “وحید امیری مقدم ” عضو جامعه حسابداران خبره ایران اعتقاد دارد که سر منشا تولید یک محصول و همچنین موفقیت در فروش آن نیاز است .