معافیت مالیات بردرآمد حقوق | مشوقات و معافیت های مالیاتی

معافیت مالیات بردرآمد حقوق | مشوقات و معافیت های مالیاتی

معافیت مالیات بردرآمد حقوق | مشوقات و معافیت های مالیاتی

معافیت مالیات بردرآمد حقوق:

یکی از معافیت های پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم،معافیت بر درآمد حقوق کارکنان می باشد.
افزایش حقوق هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین و بخشنامه می شود.
میزان معافیت مالیاتی که به حقوق هرساله تعلق می گیرد در قانون بودجه همان سال پیش بینی ، تصویب و ابلاغ می شود و سازمان امورمالیاتی آن را بخشنامه مینماید.

*مطابق قوانین مالیاتی کشور،درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال نیروی کار خود که آن را در اختیار ایشان میگذارد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق می باشد.
*در خصوص این که چرا درآمد حقوق یک فرد مشمول پرداخت مالیات است باید به بند 2 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد.

بودجه و پیش بینی معافیت های مالیاتی:

همان طور که اشاره شد میزان معافیت مالیات حقوق در قانون بودجه پیش بینی می شود.
در سال 1399 این میزان ماهانه 30،000،000 ریال ( سی مییلیون ریال) است.
البته ذکر این نکته ضروری است که معافیت در بودجه و بخشنامه سازمان امور مالیاتی به صورت سالانه است و جهت محاسبه ساده تر و البته حقوقی که ماهانه پرداخت می شود عدد معافیت سالانه را به ماهانه تبدیل می کنند.

میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق در سال 1399 طبق جزء (2) بند (الف) تبصره 12 بودجه سال 1399 به میزان 360،000،000 ریال می باشد (سالانه)

*از 360،000،000 ریال تا 1.5 برابر آن مشمول مالیات 10%
نسبت به مازاد 1.5 برابر تا 2.5 برابر 15%
نسبت به مازاد 2.5 برابر تا 4 برابر 20%
و نسبت به مازاد 4برابر 25% سالانه مشمول مالیات است

  • بدین ترتیب تا 360،000،000 حقوق سالانه معاف از مالیات
  • از 360،000،001 تا 900،000،000 ریال 10%
  • از 900،000،001 تا 1،260،000،000 ریال 15%
  • از 1،260،000،001 تا 1،800،000،000 رسال 20%
  • و نسبت به مازاد 1،800،000،000 ریال 25% می باشد.

مالیات تکلیفی حقوق:

یکی از مالیات های تکلیفی در قانون مالیات های مستقیم ، مالیات حقوق است که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند همراه با نام و نشانی گیرندگان حقوق و میزان مالیات متعلق ،ضمن کسر مالیات از حقوق ایشان و پرداخت تا پایان ماه بعد به این تکلیف عمل نمایند.

*پرداخت های به اشخاص حقیقی به غیر از کارکنان خود بابت حقوق،پس از کسر معافیت های مالیات حقوق به غیر از معافیت ماده 84 به نرخ مقطوع 10% مشمول پرداخت مالیات است و پرداخت کننده می بایست تا پایان ماه بعد نام و میزان حقوق و مالیات متعلق را به اداره امورمالیاتی تسلیم نماید.

درآمدهای معاف از مالیات حقوق:

معافیت سالانه مالیات حقوق طبق ماده 84 قانون مالیات های مستقیم،معافیت های اشاره شده در بندهای ماده 91 و ماده 92 قانون مالیات های مستقیم

معافیت 2/7 از سهم بیمه کارگر ،50% حقوق یکی از اولیا دارای فرزند معلول که هزینه درمان آن به عهده اولیا باشد ،(از 1397/02/24 لازم الاجرا)،100% حقوق و فوق العاده ها و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد،جانباران،آزادگان و رزمندگان با سابقه حداقل 12 ماه در جبهه و همچنین 50% کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شود.

*بند 10 ماده 91 ، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال را تا یک دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 از مالیات معاف نموده است.لذا در سال 1399 شخصی که تا 30،000،000 ریال عیدی یا پاداش دریافت کند مشمول مالیات نمی باشد و مازاد آن را با حقوق در طی سال جمع و با معافیت سالانه حقوق و یک معافیت عیدی یا پاداش جمع و در محاسبات لحاظ میکنند.
*مطابق بند 5 ماده 91 ، سنوات پایان کار و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده نیز معاف از مالیات است.
سنوات یاد شده فقط به میزان قانون کار از مالیات معاف است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط:

مرکز هزینه چیست؟

مرکز هزینه چیست؟

مرکز هزینه چیست؟ این سوالی است که ممکن است در ذهن بسیاری از حسابدارها ایجاد شود. آیا مرکز هزینه تنها مربوط به واحدهای صنعتی است؟ آیا مرکز هزینه و مرکز پروژه یکی است؟ سوالاتی از ...

حاشیه فروش چیست؟

حاشیه فروش چیست؟

حاشیه فروش یکی از مباحثی است که محاسبه آن برای حسابداران بسیار حائز اهمیت می باشد. به همین منظور در این مقاله تصمیم گرفتیم در مورد این مبحث توضیحاتی را برای شما عزیزان مطرح کنیم. ...