نمایندگی نرم افزار حسابداری لیام

 1. Home
 2. معرفی لیام
 3. نمایندگی نرم افزار حسابداری لیام
نمایندگی نرم افزار حسابداری
0
(0)

نمایندگی نرم افزار حسابداری لیام یکی از مواردی است که همکاران از ما درخواست می کنند. اخذ نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری لیام می تواند سود بسیار مناسبی برای همکاران گرامی داشته باشد. تجربه موفق رقبا در فروش نرم افزار حسابداری نشانگر این است که یکی از بهترین طرق برای رسیدن به فروش گسترده اخذ نمایندگی نرم افزار حسابداری است.

لیام نیز با توجه به بلوغ تجاری در مرحله ای است که می تواند از طریق نمایندگی های مجاز هم در جهت ایجاد کسب شهرت هم در جهت افزایش بالقوه و بالفعل فروش اقدام نماید. بدین ترتیب، در این طرح سعی شده به صورت تفصیلی به کلیه موارد مهم در زمینه اعطای نمایندگی پرداخته شود. سرفصل های طرح به شرح زیر است

 1 – تعریف نمایندگی

 1. نمایندگی رسمی ( فروش، استقرار و آموزش)
  1. نمایندگی فروش
  1. نمایندگی استقرار و آموزش

2- شیوه عملکرد نمایندگی ها

3- شرایط اعطای نمایندگی

4- تضامین و تعهدات

5- شیوه انتفاع طرفین

6- فعالیت های جانبی

7-شیوه اطلاع رسانی طرح اعطای نمایندگی

8-قرارداد نمایندگی

تعریف نمایندگی نرم افزار حسابداری

 به طور کلی نمایندگی به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که به قصد انتفاع به صورت مستمر در تعامل و همکاری با سازمان باشند و به عنوان حافظ منافع سازمان در محدوده مکانی مشخص شناخته شوند.

از منظر شرکت سناسازان سرو سامیار، نمایندگی به افراد یا سازمان هایی تعلق خواهد گرفت که در یک دوره زمانی مشخص علاوه بر انجام تعهدات و وظایفی که بر اساس نوع نمایندگی بر عهده ایشان است ارتباط خود را با مجموعه حفظ نموده و در فضای مجازی و حقیقی همراه لیام باشند. انواع نمایندگی از نظر لیام به شرح زیر شناخته می شود

ثبت فرم درخواست نمایندگی - گروه نرم افزاری لیام

نمایندگی رسمی

 در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی توانایی فروش، استقرار و آموزش را در محدوده ای وسیع با امکانات کامل داشته باشد کلیه فرایندهای مرتبط با مشتریان لیام در آن منطقه جغرافیایی به نماینده تفویض خواهد شد.  نماینده رسمی موظف است شرایط نصب تابلوی نمایندگی در فضای کاری خود را فراهم نماید

نمایندگی فروش

درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی صرفا علاقه مند به فعالیت در زمینه فروش نرم افزار حسابداری لیام باشد به عنوان نماینده فروش لیام شناخته خواهد شد. لازم به ذکر است که معرفی سرنخ تجاری به مجموعه مشمول شرایط نمایندگی فروش نخواهد بود و نماینده فروش می بایست کلیه مراحل فروش اعم از حساس سازی، مذاکره اولیه، پرزنت محصول و عقد قرارداد را راساً انجام دهد و صرفاً تسویه مالی و استقرار نرم افزار با نماینده فروش نخواهد بود

نمایندگی استقرار و آموزش

 درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به تخصص و حوزه فعالیت صرفاً علاقه مند به انجام امور استقرار و آموزش شروع کار با نرم افزار لیام باشند به ایشان نمایندگی استقرار و آموزش لیام اعطا خواهد شد تا پس از انجام فرایند فروش توسط نمایندگی های فروش، تکمیل کننده کار آنها باشند.

شیوه عملکرد نمایندگی ها

بر اساس نوع هر نمایندگی حوزه عملکرد هر کدام متفاوت خواهد بود اما از لحاظ جغرافیایی، فقط نمایندگان رسمی حق تصرف کامل مشتریان در منطقه خود را خواهند داشت.

لیام نیز متعهد خواهد گشت در صورتیکه از طرق دیگر از جمله سایت و شبکه های اجتماعی مشتریانی در آن حوزه جغرافیایی مراجعه نمودند به نماینده رسمی معرفی نمای لیام در نوع و روشهای فروش نماینده ها دخالتی نخواهد داشت و صرفا از نماینده ها خواستار است در ابتدا اصول اخلاقی و عرفی را رعایت نموده و سپس به حقوق مشتریان احترام کامل بگذارند و الزاماً از لیست قیمت و خط مشی مصوب سازمان تخطی نکنند.

نمایندگان رسمی و نمایندگان فروش حق فروش نسخه های سالیانه لیام را نیز خواهند داشت. در خدمات استقرار و آموزش، نماینده ها الزاماً موظف به رعایت دستورالعمل های اجرایی مصوب مدیریت عامل لیام خواهند بود که یک نمونه از این دستورالعمل ها به پیوست قرارداد نمایندگی در هر دوره تقدیم نماینده خواهد شد.

شرایط اعطای نمایندگی نرم افزار حسابداری

شرکت لیام برای کلانشهر تهران 10 نمایندگی رسمی، سایر کلانشهرها 3 نمایندگی رسمی و شهرهای کوچک یک نمایندگی رسمی در نظر گرفته است. اولویت اعطای نمایندگی در هر منطقه بر اساس زمان درخواست است و در صورتی که در یک بازه زمانی بیش از یک درخواست برای یک منطقه ثبت شود شرایط مجموعه درخواست دهنده عامل احراز نمایندگی خواهد بود.

 بازه بررسی فرم های نمایندگی برای تصمیم نهایی مجموعه لیام یک ماه از تاریخ ثبت فرم در سایت خواهد بود و مدارک مدنظر از طریق پورتال ثبت نام موجود در سایت قابل آپلود خواهد بود.

تضامین  و تعهدات

هر نماینده رسمی می بایست نهایت تلاش خود را برای انعقاد حداقل 50 قرارداد در سال و نمایندگان عادی باید تلاش خود را برای رسیدن به سقف 25 قرارداد در سال داشته باشند. در صورتیکه در پایان بازه زمانی قرارداد این حداقل محقق نگردد لیام به صلاحدید شرایط خود مجاز به لغو یا ادامه همکاری مشروط با نماینده خواهد بود.

 با توجه به اینکه شرکت در قبال نمایندگان عادی وظیفه خاصی نخواهد داشت صرفاً قرارد رسمی حکم تضمین بین نماینده و مجموعه خواهد بود. اما با توجه به اینکه لیام در قبال نمایندگان رسمی خود احساس مسئولیت ویژه ای خواهد داشت و ممکن است در کمپین های تبلیغاتی هزینه هایی برای این نمایندگی ها داشته باشد.

همچنین اختیار عمل کامل یک محدوده جغرافیایی وسیع را در اختیار آن نماینده قرار دهد شایسته است از نماینده رسمی تضمین کافی اخذ شود. مبلغ تضمین معادل بودجه تبلیغاتی 3 ماه مجموعه در نظرگرفته خواهد شد.

نرم افزار حسابداری لیام

شیوه انتفاع طرفین

 با توجه به اینکه نمایندگان رسمی در یک بازه بلندمدت با مجموعه در تعامل هستند امکان منتفع شدن از محل درآمد قراردادهای سالیانه را نیز خواهند داشت. پس بدین ترتیب دو پلن درآمدی برای این نماینده ها باید مفروض شد.

به نمایندگان رسمی علاوه بر حمایت تبلیغاتی لیام40 درصد از خالص مبلغ فروش هر قرارداد دائم (جهت فروش، استقرار و آموزش) تعلق خواهد گرفت. همچنین در مورد قراردادهای سالیانه نیز 35 درصد از خالص مبلغ فروش اولین قرارداد سالیانه سپس 30 درصد از مبلغ تمدید هر ساله به نمایندگان رسمی تعلق می گیرد.

نمایندگان فروش نیز در ازای فعالیت تجاری خود 25 درصد از محل درآمد قراردادهای دائم را دریافت خواهند نمود. به نمایندگان استقرار و آموزش نیز چون در مسیر مشخص شده تری گام برمی دارند 15 درصد از هر قراردادی که به ایشان ارجاع شود تعلق خواهد گرفت.

شایان ذکر است هر نماینده ای که بتواند با تلاش ویژه تعداد قراردادهایش را از حداقل تعریف شده در بند چهارم افزایش دهد به کلیه درصد های پورسانت ایشان بابت قراردادهای مازاد 5 درصد اضافه خواهد شد.

به عنوان مثال نمایندگی رسمی ای که 70 قرارداد در سال منعقد نماید برای 50 قرارداد دائمی ابتدایی پورسانتی معادل 40 درصد دریافت خواهد کرد اما 20 قرارداد بعدی پورسانتی معادل 45 درصد برای ایشان در بر خواهد داشت.

فعالیت های جانبی

مجموعه لیام در نظر دارد به صورت دوره ای و مدون کلاس های آموزشی، سمینارهای آشنایی با ویژگی های جدید نرم افزار و برنامه های اوقات فراغت برای نمایندگان خود در نظر بگیرد تا نمایندگان در فضاهای متفاوت بتوانند به انتقال تجربیات خود بپردازند.

از جمله فعالیت های جانبی در نظر گرفته شده برگزاری تورهای تفریحی و فعالیت های مفرح اوقات فراغت توسط مجموعه لیام با حضور نمایندگان و خانواده هایشان خواهد بود.

یکی از مهمترین مسائلی که در هر طرحی می بایست مورد توجه قرار گیرد شیوه اطلاع رسانی و اطمینان از دیده شدن طرح توسط عالقه مندان و عموم استفاده کنندگان از آن طرح است. به همین جهت برای اطلاع رسانی طرح اخذ نمایندگی لیام راه های مختلفی در نظر گرفته خواهد شد:

 • در نظر گرفتن یک صفحه اختصاصی در منوی اصلی وبسایت لیام
 • تبلیغات در صفحات فضای مجازی لیام (تلگرام و اینستاگرام و لینکدین و توئیتر)
 • درج اخبار و تبلیغات در روزنامه های کثیرالانتشار

در قراردادهای نمایندگی علاوه بر مفاد اصلی و هویتی طرفین، شرایط و تعهدات همچنین مدت قرارداد حتما می بایست ذکر شود.

مقاله را دوست داشتید؟

در این مقاله میخوانید

درخواست مشاوره رایگان

لینک کوتاه:

https://liyam.cloud/?p=8363

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *