صورتحساب فروش کالا و خدمات

صورتحساب فروش کالا و خدمات

یکی از مهم ترین اسنادی که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد صورتحساب فروش کالا و خدمات است. این سند برای شناسایی میزان درآمد بنگاه های اقتصادی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

صورتحساب فروش کالا و خدمات به همراه مهر فروشگاه یک سند معتبر مالی است که مودی مالیاتی برای رد کردن مالیات سالیانه خود از آن استفاده می کند و دارای یک سری مشخصات و تعاریفی است که باید رعایت شود.

در ادامه این مقاله به بررسی این صورت حساب ها می پردازیم و نکات و آموزش های لازم را خدمت شما ارائه می دهیم، یک سری تعاریف مالیاتی را بیان می کنیم وسایر مباحث و قوانین مرتبط را شرح می دهیم.

سازمان امور مالیاتی صورتحساب فروش کالا و خدمات را برچه اساسی تعریف می کند؟

تعریف اول: براساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی

فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد.

تعریف دوم: بر اساس ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم، مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

تعریف سوم: ماده ١٩ قانون ارزش افزوده

مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره: کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.

قانون نظام صنفی کشور چه تعریفی صورتحساب فروش کالا و خدمات دارد؟

طبق تبصره ١ ماده ١۵ قانون نظام صنفی کشور ،هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

دسته بندی صورتحساب فروش کالا و خدمات

براساس ماده هشت فصل هفت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صورتحساب به سه نوع زیر تقسیم می شود:

  • صورتحساب نوع اول
  • صورتحساب نوع دوم
  • صورتحساب نوع سوم
چاپ فاکتور مالیاتی (رسمی، دارایی، فروش کالا و خدمات) - چاپ فاکتور

صورتحساب نوع اول

این صورتحساب بر اساس تعریف آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی ، باید شماره سریال چاپی یا ماشینی ، اطلاعات کامل خریدار و فروشنده شامل نام و نام خانوادگی ، در صورتیکه یکی از طرفین یا هر دو شرکت است اطلاعات شخص حقوقی، شماره اقتصادی، کد پستی، شماره اقتصادی ، اطلاعات کالا یا خدمت ، میزان و مبلغ آن داشته باشد.

صورتحساب نوع اول برای تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول الزامی است.

درج شماره اقتصادی در این صورتحساب در صورتی الزامی نیست که  طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده،اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده( ٨١ ) این قانون باشند.

صورتحساب نوع دوم

از آنجایی که این صورتحساب ها در صورت استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش صادر می شود باید شامل شماره سریال ماشینی ، تاریخ ، اطلاعات هویتی (نام و نام خانوادگی، نام شخصیت حقوقی ، کد پستی و …..) ، اطلاعات کالا یا خدمات و مقدار و قیمت باشد.

نکته: صندوق مکانیزه فروش براساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی، پایانه ای است که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می شود و با توجه به سخت افزارها و نرم افزارهایی که وجود دارد امکان ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها و …  را فراهم می کند.

صورتحساب نوع سوم

در سال 96 براساس بخشنامه 41/96/200 سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که یک نوع صورتحساب دیگر به صورتحساب فروش کالا و خدمات افزوده شد. پس از این بخشنامه تعداد صورتحساب ها برای معاملات مالی شامل سه نوع می شود.

صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط:

مرکز هزینه چیست؟

مرکز هزینه چیست؟

مرکز هزینه چیست؟ این سوالی است که ممکن است در ذهن بسیاری از حسابدارها ایجاد شود. آیا مرکز هزینه تنها مربوط به واحدهای صنعتی است؟ آیا مرکز هزینه و مرکز پروژه یکی است؟ سوالاتی از ...

حاشیه فروش چیست؟

حاشیه فروش چیست؟

حاشیه فروش یکی از مباحثی است که محاسبه آن برای حسابداران بسیار حائز اهمیت می باشد. به همین منظور در این مقاله تصمیم گرفتیم در مورد این مبحث توضیحاتی را برای شما عزیزان مطرح کنیم. ...