مفاصا حساب

مفاصا حساب چیست؟
0
(0)

مفاصا حساب چیست؟

با تسویه و پرداخت بدهی شرکت با هر سازمانی (مثل سازمان امور مالیاتی، شهرداری، تامین اجتماعی و..)، آن شرکت یک برگ تسویه دریافت می کند که در آن نوشته شده این شرکت با این سازمان، تا این تاریخ مفاصا حساب را تسویه کرده است.

در برگه مفاصا حساب تمامی جزئیات مجموع حساب های بدهکاری و بستانکاری ذکر شده است. همچنین تهیه مفاصا حساب برای یک سازمان یا کسب و کار خاصی نیست و هر موسسه و سازمانی نیاز به شفاف سازی و تسویه حساب مالیاتی دارد.

چه قراردادهایی مشمول مفاصا حساب می‌شوند؟

قرارداد‌هایی مانند اجاره مسکن و ‌قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای پژوهشی هر کدام با قوانین خاصی شامل مفاصا حساب می‌شوند.

انواع مفاصا حساب:

 •  بیمه
 • مالیاتی
 •  نقل و انتقال سهام
 •  دارایی آپارتمان
 •  خودرو
 •  ملک

انواع مفاصا

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

مفاصا حساب بیمه

طبق ماده های ۳۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی، مفاصا حساب بیمه در واقع تسویه نهایی با سازمان تامین اجنماعی می باشد.

ماده ۳۷: تسویه حساب انتقال، رهن و اجاره ملک می باشد.

ماده ۳۸: انتقال دهنده وظیفه دارد که در پایان قرارداد مفاصا حساب را دریافت و به انتقال گیرنده تحویل دهد.

مراحل گرفتن مفاصا حساب بیمه

 • در پایان قرارداد کارفرما، نامه ای به سازمان تامین اجتماعی با شماره قرارداد منعقده برای پیمانکار صادر می شود. در این نامه مواردی از قبیل اتمام پروژه، تاریخ شروع کار، تاریخ پایان کار، مدت قرارداد، مبلغ ناخالص قرارداد و درصد کاری مکانیکی و دستی انجام شده توسط کارفرما و پیمانکار به تفکیک و همچنین چه وظایفی بر عهده پیمانکار و چه وظایفی بر عهده کارفرما می باشد قید شده است.
 • مرحله دوم این است که پیمانکار نامه را به واحد درامد تامین اجتماعی تقدیم می کند. سپس مسئول پرونده طبق اطلاعات نامه نسبت به تعیین ضریب و محاسبه حق بیمه اقدام کرده و درصد مکانیکی، دستی و بیمه بیکاری را محاسبه و کسر می‌کند. جمع این سه مبلغ از کل مبلغ پرداختی بابت بیمه پیمان کسر می شود.

حق بیمه قراردادهای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چگونه محاسبه می شود؟

 • میزان ناخالصی کارکرد
 • تاریخ شروع و خاتمه کار مشخص باشد
 • طرح عمرانی است یا غیر عمرانی
 • اگر طرح عمرانی باشد ،۶/۶٪ ناخالص کارکرد را در نظر می گیرند.
 • اگر طرح غیر عمرانی و حالت دستمزد باشد ۱۵٪ ناخالصی کارکرد است.
 • در صورتی که طرح غیرعمرانی باشد و تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد ۷٪ ناخالص کارکرد + بیمه بیکاری متعلقه ۱/۹ حق بیمه است.
 • کارفرما 5%  را به عنوان بیمه و به صورت سپرده نزد خود نگه می دارد، به این جهت که سپرده، حکم ضمانت ارسال بیمه، پرداخت حق بیمه و همچنین گرفتن مفاصا حساب در پایان کار است.

در پایان قرارداد، پیمانکار بر اساس درصدهای زیر حق بیمه خود را محاسبه می کند.

 • پروژه عمرانی: 6.6%
 • دستمزدی: 15%
 • تهیه مصالح: 7%
 • بیکاری: 1.9

حق بیمه خود را محاسبه می‌کند. حال اگر این مبلغ از لیست ماهانه ارائه شده به اداره بیمه بیشتر باشد باید ما به تفاوت آن را به حساب بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند ولی اگر این مبلغ کمتر بود، چیزی به پیمانکار مسترد نمی شود.

نکته: در صورتی که پیمانکار قسمتی از کارش را به پیمانکار فرعی واگذار کند (مثلاً در یک پروژه ساختمانی، بخش ساخت درب و پنجره را به پیمانکار بعدی محول کند) پیمانکار وظیفه دارد یک نسخه از قرارداد پیمانکار فرعی و همچنین لیست بیمه و حق بیمه شان را به اداره بیمه ارسال نمایند.

نکته: در مورد قراردادهای مشمول طرح های عمرانی (مثل راه سازی) حق بیمه پرداختی توسط خود کارفرما و از محل اعتبار پروژه پرداخت می‌شود. پیمانکار فقط وظیفه ارسال لیست بیمه کارکنان را به صورت ماهانه به شعبه دارد.

مفاصا حساب بیمه در قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری

 1. بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، پیمانکار موظف می شود در همان ابتدای کار یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و کارفرما را به سازمان تامین اجتماعی محل پروژه تحویل دهد.
 2. دوم اینکه پیمانکار موظف می‌شود که برای دریافت کد کارگاهی تشکیل پرونده دهد.
 3. سوم اینکه به صورت ماهانه لیست بیمه کارکنان را به شعبه ارسال و حق بیمه آنها را پرداخت کند.

نکته: پیمانکار در صورت اعتراض نسبت به محاسبه حق بیمه می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به آن اعتراض نماید که بایستی اعتراض خود را در فرم مربوطه نوشته و تحلیل کارشناس درامد دهد. اگر حق بیمه محاسبه شده مورد قبول باشد، پس از پرداخت مبلغ حق بیمه، مراحل نوشتن مفاصا حساب آغاز می‌ شود. معمولاً این مفاصا حساب در صورت عدم شلوغی طی یک هفته آماده و تحویل می شود.

نکته: در صورتی که فرم ابلاغ الکترونیک داشته باشید از طریق پرتال سازمان به (پیمانکار) شرکت ابلاغ می شود.

نکته: بعد از گرفتن مفاصا حساب توسط پیمانکار و ارائه آن به کارفرما، آن ۵٪ بلوکه شده و قسط آخر طلب کاری، به پیمانکار پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: ابلاغ الکترونیکی مالیاتی

تکلیف کارفرمایان در قبال پیمانکارانی که اقدام به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی ننموده اند چیست؟

کل مسئولیت بیمه ای قراردادها با واگذارنده کار می باشد و اگر پیمانکاری از انجام وظایفش کوتاهی کند مسولیتش با کارفرما می باشد و باید از محل مطالباتی که نزد خودش نگه می دارد حق بیمه را پرداخت نماید.

مفاصا حساب ملک

نقل و انتقال ملک

مفاصا ملک

دفاتر اسناد رسمی باید قبل از انجام معامله و عقد قرارداد به صورت کتبی مفاصا حساب ملک را از شهرداری دریافت کنند. شهرداری هم موظف است طی 10 روز میزان بدهی را اعلام یا مفاصا حساب را صادر کند.

همچنین برای نوسازی ملک نیز باید از شهرداری مفاصا حساب دریافت کرد.

مدارک موردنیاز برای این کار

 1. سند مالکیت
 2. پایان کار یا کپی نامه دفترخانه
 3. قبوض پرداختی نوسازی و خدمات است
 4. برای نقل و انتقال ملک باید بدهی مالیاتی پرداخت شود

در همه ی قرارداهای ملکی مانند انتقال، رهن، اجاره ملک، انتقال دهنده موظف است برگه مفاصا حساب را به انتقال گیرنده تحویل دهد.

بحث نقل و انتقال ملک تجاری

در ملک های تجاری سه مالکیت مطرح است.

 • نقل و انتقال صرافی
 • مالیات در مشاغل
 • مالیات در مستغلات

افرادی که مالک ملک های تجاری هستند باید تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند. این تکالیف مالیاتی شامل:

 • تشکیل پرونده
 • گرفتن کد پستی تایید شده
 • تحویل کروکی ملک به اداره مالیات
 • بازدید کارشناس از ملک (یعنی ملک برای اداره مالیات آشنا باشد)

افرادی که ملک های تجاری دارند و در حال فعالیت هستند، یا سال به سال مستاجر عوض می کنند و یا ملک مسکونی دارند که تبدیل به تجاری کرده‌ اند، باید اظهار نامه خود را تسلیم اداره مالیات و همچنین بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند. اگر این تکالیف مالیاتی را انجام ندهند به مشکل برخواهند خورد. زیرا مستأجر که رفته و موجر باید تمام مالیات را، خودش متحمل شود و این به ضرر موجر می باشد.

مفاصا حساب مالیاتی چیست؟

مالیاتی

به مدرکی که پس از روشن شدن تکلیف بدهی مالیاتی به شخص ارائه می‌شود مفاصا حساب مالیاتی می‌گویند. شرکت های بازرگانی که می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، یا تسهیلات، امتیاز از ارگان های دولتی بگیرند برای دریافت مفاصا حساب به اداره مالیات ارجاع داده می شوند.

قوانین مالیات برای درخواست مفاصا حساب

سه قانون مالیات برای درخواست مفاصا حساب یا جواب نامه اداره مالیاتی به ارگان های ذیربط داریم:

ماده های:

 1. ۱۸۷ در خصوص نقل و انتقال
 2. ۱۸۶ در خصوص مفاصا حساب کلی شرکت های حقیقی و حقوقی
 3. ۲۳۵ اداره مالیات (شرکت با پرداخت بدهی مالیاتی مفاصا حساب دریافت می کند)

ماده ۱۸۶ ق م ، شرکت هایی که می‌خواهند کارت بازرگانی بگیرند و یا مدیرعامل هایی که در برنامه کاریشان بحث توسعه یا صادرات وجود دارد و یا کاری می‌خواهند انجام دهند که مستلزم داشتن مفاصا حساب است، باید مالیات معوق خود را پرداخت کنند. حسابدار ها هم تمامی پرداختی هایی که به اداره مالیاتی دارند و دستور هایی که از رؤسای خود بابت تسویه جرایم مالیاتی می گیرند، بایستی تمامی اسناد را حتماً نگهداری نمایند.

ماده ۱۸۷ ق م مودیان حقیقی و حقوقی که ملکی را اجاره می دهند، و بخاطر سهل انگاری اظهارنامه مالیاتی خود را پر نکرده و بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمی کنند، در زمان بزنگاه، در زمان انتقال ملک و زدن سند به مشکل برمی خورند. اداره مالیات هم مجبور است با توجه به جداول و ضرایبی که دارد مالیات ملک شان را محاسبه کند ، همچنین این اشخاص مشمول جریمه مالیاتی نیز می شوند .بنابراین افراد موجر توجه داشته باشند ملکه های متعددی را که به اجاره می گذارند ،در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را پر کنند چرا که همین اظهارنامه بعضی از معافیت ها را برای شما به همراه دارد و حتی مالیات شما کمتر محاسبه می شود .زیرا در اینجا اداره مالیات یک نامه و مدرک مستند، از ملک شما دارد که می‌تواند آن را ملاک مالیات قرار دهد.

مؤدیان برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی باید:

 • تسویه بدهی مالیاتی به اداره دارایی و دریافت رسید
 • درخواست کتبی با موضوع دریافت مفاصا حساب و ارسال آن به اداره مالیاتی
 • بررسی و تهیه خلاصه پرونده توسط کارشناسان امور مالیاتی
 • ثبت خلاصه وضعیت پرونده در واحد مالیاتی
 • ابلاغ میزان بدهی مالیاتی به مؤدی در صورت داشتن بدهی قطعی
 • صدور مفاصاحساب مالیاتی در صورت نداشتن بدهی قطعی

جهت اخذ مفاصا حساب مالیاتی و تعیین ارزش منطقه ای ملک باید به اداره دارایی که ملک در آن حوزه قرار دارد مراجعه کنید.

مودیانی که دارای پرونده تشکیل شده در سامانه های مالیاتی هستند ممکن است به دلیل کدپستی نادرست، محل فعالیت و یا نامشخص بودن وضعیت مشارکت (در پرونده های شرکتی) ثبت‌ نام جدیدی از طریق بانک مرکزی (شاپرک) در سامانه مالیاتی ایجاد شده باشد.

مؤدیان مالیاتی با ارائه صورت حساب سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی، بعد از استعلام صحت مدارک برگه تسویه حساب مالیاتی برای آنها  صادر شده که در آن میزان بدهی ابلاغ می شود. مودی بعد از تسویه بدهی مالیاتی خود می تواند مفاصا خود را دریافت کند.

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها

قرارداد ها به سه نوع زیر تقسیم می شوند که هر کدام از آنها دارای نرخ خاصی هستند:

طرح های عمرانی:

 • نرخ قرارداد های مشاوره ای ۱۵٫۶ درصد که ۳٫۶ درصد سهم پیمانکار و الباقی سهم کارفرما می باشد.
 • نرخ قرارداد های پیمانکاری ۶٫۶ درصد که ۱٫۶ درصد سهم پیمانکار و الباقی سهم کارفرما می باشد.

طرح های غیر عمرانی:

 • قرارداد هایی که ارائه خدمات بوده و تهیه مصالح و قطعات مصرفی به عهده پیمانکار و به صورت مکانیکی می باشد، ۷ ٪ بعلاوه ۱/۹ بیمه بیکاری یعنی ۷٫۷۸ درصد.
 • نرخ محاسبه قرارداد های خدماتی و دستمزدی که غیر مکانیکی و قطعات و مصالح مصرفی به عهده کارفرما می باشد ۱۵ درصد بعلاوه ۱/۹خواهد بود.
 • قرارداد هایی که به صورت درصدی مکانیکی و غیر مکانیکی انجام شوند نیز قسمت مکانیکی با نرخ ۷٪ و قسمت غیر مکانیکی با نرخ ۱۵٪ محاسبه خواهد شد.

قرارداد های خاص غیر عمرانی:

شامل قراردادهای حسابرسی، گاز رسانی، فضای سبز، تحقیقاتی خرید و فروش و غیره می باشد.

کسورات بیمه مفاصاحساب به چه صورت است؟

اگر مفاصا حساب در مدت مشخص شده پرداخت شود پنج درصد آن کسر می‌شود، اما اگر کارفرما نتواند در این مدت تسویه کند باید آن پنج درصد را به حساب بیمه بپردازد.

کلیه افراد حقوقی موظفند در اداره امور مالیاتی تشکیل پرونده دهند و پس از تشکیل پرونده کد اقتصادی در اختیار مودیان قرار خواهد گرفت. در پایان هر سال مالی، با مشخص شدن میزان سود و زیان شرکت، اظهارنامه مالیاتی تنظیم می گردد و از طریق خود اظهاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

جایزه خوش حسابی مالیاتی

جایزه خوش حسابی مالیاتی

طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیات مستقیم، اگر مودی مالیاتی سه سال متوالی ترازنامه، حساب و سود زیان، مدارک و دفاترش مورد قبول سازمان امور مالیاتی باشد و مالیات هر سالش را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی پرداخت کند، معادل ۵ درصد مالیات این سه سال برایش جایزه خوش حسابی در نظر گرفته می‌شود و این جایزه خوش حسابی معاف از مالیات می باشد.

مقاله را دوست داشتید؟

در این مقاله میخوانید

درخواست مشاوره رایگان

لینک کوتاه:

https://liyam.cloud/?p=14626

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *