فیلم آموزشی تولید

 

در نسخه تولیدی لیام که شامل ماژول های حسابداری، نقد و بانک، انبار و بازرگانی می باشد، کلیه امور حسابداری و خرید و فروش ها به همراه تولید محصولات ثبت و ضبط می گردد.


در فیلم آموزشی زیر ماژول تولیدی توضیح داده شده است.

 

 

Powered by BetterDocs