حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی در ایالات متحده بر تهیه، تجزیه و تحلیل و ارائه پرداخت‌های مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی متمرکز است. سیستم مالیاتی ایالات متحده به استفاده از اصول حسابداری ویژه برای اهداف مالیاتی نیاز دارد که می‌تواند با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) برای گزارشگری مالی متفاوت باشد. قانون مالیات ایالات متحده چهار شکل اساسی مالکیت کسب وکار را شامل می‌شود: انحصار مالکیت شخصی، مشارکت، شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود درآمد شرکت‌ها و افراد با نرخ‌های مختلف مالیات می‌گیرند، هر دو با توجه به سطح درآمد متفاوت هستند و شامل نرخ‌های مختلف حاشیه ای (مالیات بر هر دلار درآمد اضافی) و نرخ‌های متوسط (به عنوان درصدی از درآمد کل تعیین می‌شوند).

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.