افراد حرفه ای

نهادهای حسابداری حرفه ای شامل مؤسسه حسابداران رسمی آمریکایی (AICPA) و ۱۷۹ عضو دیگر فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، از جمله مؤسسه حسابداران رسمی اسکاتلند (ICAS)، مؤسسه حسابداران رسمی پاکستان (ICAP) , CPA استرالیا، مؤسسه حسابداران خبره هند، انجمن حسابداران خبره (ACCA) و مؤسسه حسابداران خبره در انگلیس و ولز (ICAEW). نهادهای حرفه ای برای زیرمجموعه‌های مشاغل حسابداری نیز وجود دارند، به عنوان مثال م Chartسسه حسابداران مدیریت (CIMA) در انگلیس و مؤسسه حسابداران مدیریت در ایالات متحده. بسیاری از این نهادهای حرفه ای آموزش و پرورش از جمله صلاحیت و مدیریت را برای نامگذاری‌های مختلف حسابداری، مانند حسابدار رسمی (AICPA) و حسابدار رسمی ارائه می‌دهند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.