شرکت ها

بسته به اندازه آن، ممکن است از نظر قانونی یک شرکت مجبور شود حسابرسی صورتهای مالی خود را توسط یک حسابرس واجد شرایط انجام دهد، و معمولاً حسابرسی‌ها توسط شرکت‌های حسابداری انجام می‌شود.

شرکت‌های حسابداری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در ایالات متحده و اروپا رشد کردند و از طریق چندین ادغام شرکت‌های بزرگ حسابداری بین‌المللی تا اواسط قرن بیستم وجود داشتند. ادغام‌های بزرگ دیگر در اواخر قرن بیستم منجر به تسلط بازار حسابرسی توسط شرکت‌های حسابداری “Big Five” شد: آرتور آندرسن، دلویت، ارنست و یانگ، KPMG و پرایس واترهاوس کوپرز. درگذشت آرتور آندرسن به دنبال رسوایی انرون، پنج بزرگ را به چهار بزرگ تقلیل داد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.