حسابداری مبارزات سیاسی

حسابداری مبارزات سیاسی با توسعه و اجرای سیستم‌های مالی و حسابداری معاملات مالی مطابق با قوانین حاکم بر عملیات مبارزات سیاسی سروکار دارد. این شاخه حسابداری اولین بار به‌طور رسمی در شماره مارس ۱۹۷۶ مجله حسابداری معرفی شد.

حسابداری دولتی: در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذی‌حساب

حسابداری بیمه: در مؤسسات بیمه

حسابداری بانکها: در شعبه‌ها و سرپرستی بانکها

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =