ماژول تولید

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

میز کار

برای ورود به قسمت تولیدی نرم افزار لیام ابتدا بر روی گزینه چهارخانه بالای صفحه سمت چپ کلیک کرده و گزینه تولید را انتخاب میکنیم. (کادر قرمز رنگ عکس  شماره 1) عکس شماره 1 پس از انتخاب گزینه تولید  صفحه تولید باز ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

فرمول تولید

2– گزینه برگه فرمول تولید منظور از فرمول تولید: برای  ساخت  یک کالا (کالای ساخته شده) در هر کارخانه یا تولیدی و  یا کارگاه از چند مواد یا قطعه که باهم مخلوط یا ترکیب میشود کالای ساخته شده بدست می آید. ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

فیلم آموزشی تولید

  در نسخه تولیدی لیام که شامل ماژول های حسابداری، نقد و بانک، انبار و بازرگانی می باشد، کلیه امور حسابداری و خرید و فروش ها به همراه تولید محصولات ثبت و ضبط می گردد. در فیلم آموزشی زیر ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

گزینه برگه تولید

3 – گزینه برگه تولید در این قسمت با توجه به آنکه  آنالیز تمامی کالاهای ساخته شده را تعریف کردیم حال میتوانیم برگه تولید ایجاد کنیم.بعد از انتخاب گزینه برگه تولید/ کادر قرمز رنگ عکس شماره 5 در واقع صدور برگه ...