ماژول بازرگانی

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

فاکتور سریع

برای استفاده از امکان فاکتور سریع ابتدا بایستی تنظیمات مربوط به فاکتور سریع را انجام دهیم. برای تنظیمات فاکتور سریع مراحل زیر را دنبال کنید: نکته مهم: قبل از توضیحات مربوط به استفاده از امکان فاکتور سریع بایستی بگوییم ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

فاکتور خرید

فاکتورخرید: برای ثبت فاکتور خرید شما می توانید از این گزینه استفاده کنید . توضیح اولیه: در تمام قسمت های لیام ثبت مورد جدید به صورت دو مرحله انجام می گیرد . به صورتی که ابتدا هدر اصلی تکمیل و بعد ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

پیش فاکتور فروش

3.پیش فاکتور فروش برای ثبت پیش فاکتور فروش از این گزینه استفاده کنید در قسمت پیش فاکتور فروش نیز شما با انتخاب گزینه جدید ابتدا هدر اصلی پیش فاکتور را کامل می کنید که شامل موارد شماره, تاریخ, ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

فاکتور فروش

فاکتور فروش: برای ثبت فاکتور فروش کالا و یا فاکتور انجام خدمات می بایست از این قسمت استفاده کنید. با کلیک بر روی گزینه فاکتور فروش لیست فاکتور های قابل مشاهده برای شما (مجوز توسط ادمین) برای شما نمایش ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

افزودن اشخاص

6 . اشخاص: تعریف اشخاص جدید علاوه بر قسمت حسابداری در قسمت بازرگانی نیز قابل انجام می باشد. با کلیک بر روی گزینه اشخاص شما می توانید به صورت میانبر به قسمت تعریف حساب های تفصیلی در حساب کل و ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

مرور خرید و مرور فروش

مرور خرید - مرور فروش: در قسمت مرور خرید و فروش شما می توانید گزارش تمام خرید و فروش به تفکیک فروشنده و خریدار, حسابهای شناور,  انبار, کالا, برگه های خرید و فروش  و اقلام خود را در این ...