فیلم آموزشی ماژول نقد و بانک

یکی از ماژول های نرم افزار حسابداری آنلاین لیام، ماژول نقد و بانک می باشد که در فیلم آموزشی زیر به صورت کامل توضیح داده شده است .

 

Powered by BetterDocs