پیش فاکتور فروش3.پیش فاکتور فروش

برای ثبت پیش فاکتور فروش از این گزینه استفاده کنید


در قسمت پیش فاکتور فروش نیز شما با انتخاب گزینه جدید ابتدا هدر اصلی پیش فاکتور را کامل می کنید که شامل موارد شماره, تاریخ, خریدار, حمل کننده و بازاریاب می باشد.در صورت انتخاب حساب بازاریاب و حمل کننده گزینه مبلغ و یا درصد بازاریابی و مبلغ حمل کالا برای شما نمایش داده خواهد شد.


در قسمت حسابداری/ تنظیمات اولیه/ حساب های خرید و فروش شما می توانید حساب پیش فرض برای هزینه حمل و بازاریابی تعریف نمایید که با انتخاب این گزینه ها به صورت اتومات مبلغ ثبت شده شما در بدهکاری حساب تعریف شده  ثبت خواهد شد.


بعد از ایجاد روکش اصلی و کامل کردن مرحله دوم پیش فاکتور شما می توانید با انتخاب گزینه ایجاد فاکتور به صورت میانبر فاکتور خود را ایجاد کنید و همچنین با انتخاب گزینه دریافت مستقیما وارد قسمت نقد بانک و برگه دریافت شوید و نسبت به ثبت دریافت مبلغ فاکتور اقدام کنید.


Powered by BetterDocs