وارد شدن به ماژول های مختلف

جهت وارد شدن به دیگر ماژول ها از جمله ماژول نقد و بانک ، ماژول انبار و … با انتخاب گزینه شطرنجی مشخص شده در تصویر ذیل،( در قسمت بالای سمت چپ ) لیست ماژول های موجود، به کاربر نمایش داده می شود ، که کاربر می تواند با انتخاب هر ماژول به آن وارد شود.

در قسمت شطرنجی بسته به بسته خریداری شده توسط مشتری؛ ماژول های حسابداری، نقد و بانک، انبار، بازرگانی، تولیدی و حقوق و دستمزد فعال می باشد.

تصاویر مرتبط با ورود به ماژول های مختلف در (عکس شماره 1) و (عکس شماره 2) نمایش داده شده است :

عکس شماره یکعکس شماره 2

Powered by BetterDocs