ورود به قسمت نقد و بانک

اگر در هر یک از قسمتهای دیگر ماژول های نرم افزار لیام باشید ابتدا بایستی به صفحه نقد و بانک وارد شوید.

برای ورود به میز کار نقد و بانک ابتدا بایستی بر روی آیکن چهارخانه موجود در بالای صفحه سمت چپ کلیک کرده و با انتخاب گزینه نقد و بانک به صفحه اصلی نقد و بانک لیام دسترسی پیدا نمایید.در قسمت نقد و بانک کلیه امور مرتبط با وجوه و چک های دریافتی و پرداختی، ثبت تنخواه ها وهمچنین سوابق و گزارشات آنها را میتوان انجام و مشاهده نمود، که به ترتیب در آرشیو سمت راست تصویر زیر  به تصویر کشیده شده است.


در میزکار نقد و بانک  گزارش کلی از قبیل نمودار وجوه نقد، لیست چک های پرداختی و دریافتی که سرسید آنها نزدیک می باشد نمایش داده میشود.

آرشیو و امکانات قسمت نقد و بانک در سمت راست تصویر نمایش داده شده است که شامل امکاناتی از قبیل برگه دریافت، برگه پرداخت، برگه تنخواه، چک های دریافتی، چک های پرداختی و تنظیمات می باشد.

Powered by BetterDocs