برای ورود به قسمت تولیدی نرم افزار لیام ابتدا بر روی گزینه چهارخانه بالای صفحه سمت چپ کلیک کرده و گزینه تولید را انتخاب میکنیم. (کادر قرمز رنگ عکس  شماره 1)

عکس شماره 1پس از انتخاب گزینه تولید  صفحه تولید باز شده که دارای 3 آیکن  میباشد: (عکس شماره 2)

عکس شماره 2قسمت  تولید از سه قسمت میز کار، برگه فرمول تولید و برگه تولید تشکیل شده است :

گزینه میز کار:

در قسمت میز کار میزان تولید کالاها به صورت نموداری نمایش داده می شود.


((این قسمت از نرم افزار فعلا بصورت غیر فعال میباشد))

Powered by BetterDocs