مرور حسابها

4- مرور حسابها :
  • – جهت بررسی گردش حسابها و مشاهده کلی مانده حسابها در سه سطح کل ، معین و تفضیلی و همچنین شناورها می توان از مرور حسابها استفاده نمود ، به ترتیب ذیل:

باز کردن منو  سمت راست/ مرور حسابها/ تیک دار نمودن حساب مورد نظر/ انتخاب گزینه گردش

مرور حسابها جامع ترین گزارش لیام بوده و از کل به ریز اسناد و منابع اسناد قابل دسترسی میباشد .
لازم به ذکر است با انتخاب گزینه پارامتر در قسمت سمت چپ بالای صفحه می توان در مرور حساب پارامترهای مورد نظر از جمله انتخاب بازه زمانی ، انتخاب بازه سندی ، پارامتر بر اساس شناور و … را اعمال کرد .


نکته قابل توجه این است که مرور حساب به صورت پیش فرض حسابهای گردش خورده با مانده صفر را نمایش می دهد  ، چنانچه کاربر تمایل به رویت مانده های صفر نداشته باشد می تواند با برداشتن تیک مانده صفر در قسمت پارامتر از ارائه این مانده ها در گزارش مرور جلوگیری کند.همچنین با انتخاب آیکن خروجی اکسل در قسمت بالای صفحه نیز می توان از گردش مورد نظر در مرور حسابها خروجی اکسل دریافت کرد .

تیک های فیلترینگ مرور حساب به ترتیب بالا به پایین  کاربرد دارند .

Powered by BetterDocs