مرتب سازی و فیلتر در چاپ

در هنگام انتخاب چاپ همه آیتم هایی که در لیست مشاهده می شود (به عنوان مثال در سند لیست اسناد حسابداری) به همان ترتیب پرینت گرفته می شود .

  • – در صورتی که می خواهید ترتیب پرینت را تغییر دهید از مرتب سازی لیست استفاده کنید .
    ( مانند شماره 1 در تصویر زیر )

  • – در صورتی که می خواهید لیست اسنادی که پرینت می شود تغییر دهید از فیلتر ستون های لیست استفاده کنید .
    ( مانند شماره 2 در تصویر زیر )روش مرتب سازی در بیشتر قسمتهای نرم افزار از همین روش تبعیت می کند.

Powered by BetterDocs