فیلم های آموزشی ماژول حقوق و دستمزد

در ویدئوهای زیر امکانات و نحوه استفاده از ماژول حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری آنلاین لیام به طور کامل شرح داده شده است.
Powered by BetterDocs