فیلم آموزش حسابداری ارزی در لیام

فیلم آموزش حسابدرای ارزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام

مواردی که در این ویدئوی آموزشی مشاهده خواهید کرد:

  • تمام معاملات متنوع ارزی در یک شرکت
  • تسعیر ارز
  • حسابداری تسعیر ارز
  • فاکتور ارزی و دریافت و پرداخت ارزی
  • سند ارزی
  • اعلامیه بدهکار و بستانکار ارزی
  • گزارشات ارزی

Powered by BetterDocs