فیلم آموزشی بازرگانیدر نسخه بازرگانی لیام که همراه با نسخه انبار و حسابداری و نقد و بانک به مشتری ارائه می گردد کلیه خرید و فروش های یک فروشگاه یا مجموعه هایی که به نحوی با کالا در ارتباط می باشند در این قسمت ثبت می گردد.

در فیلم آموزشی زیر ماژول بازرگانی توضیح داده شده است.


یکی از قابلیت های نسخه بازرگانی قابلیت اتصال کالاها و موجودی کالاهای انبار با فروشگاه اینترنتی می باشد که به راحتی این اتصال برقرار شده و موجودی های فروشگاه در لحظه و به صورت آنلاین تغییر کرده و در سیستم حسابداری ثبت می گردد.

Powered by BetterDocs