فرمول تولید2 گزینه برگه فرمول تولید


منظور از فرمول تولید: برای  ساخت  یک کالا (کالای ساخته شده) در هر کارخانه یا تولیدی و  یا کارگاه از چند مواد یا قطعه که باهم مخلوط یا ترکیب میشود کالای ساخته شده بدست می آید.


مثال: برای ساخت یک  قوطی رنگ درکارخانه از ترکیب چندین مواد شیمیایی استفاده میشود.

فرمول تولید مشخص کننده این است که برای ساخت یک کالا، از چه مواد اولیه ای و به چه مقدار استفاده شود.(کالای ساخته شده)


در این قسمت ازماژول تولید تمامی برگهای فرمول تولید نشان داده میشود (عکس شماره 3)


آنالیز تولید: بطور ساده تر فرمول مواد تشکیل دهنده کالای ساخته شده در این قسمت تعریف میشود.

عکس شماره 3برای ایجاد برگه فرمول تولید گزینه (جدید) در قسمت بالای صفحه سمت چپ (مطابق عکس 3) که با کادر قرمز مشخص شده کلیک کرده و برگه جدید فرمول تولید باز میشود (عکس شماره 4)

عکس شماره 4برگه جدید فرمول از دو قسمت محصول و فرمول تشکیل شده:


 کادر محصول– در این قسمت نام  محصول (که از قبل در انبار تعریف شده و تیک محصول آن خورده باشد) را تایپ یا جستجو کرده و انتخاب میکنیم (کالای ساخته شده ای که قرارهست برای آن آنالیز تولید تعریف کنیم)


کادر فرمول– در این قسمت به دلخواه برای فرمول جدیدی که داریم نام یا شماره تعریف میکنیم و سپس گزینه ایجاد را انتخاب می کنیم.


نکته: کاربر میتواند برای هر محصول یک یا چند فرمول تولید (آنالیز محصول) تعریف کند، برای همین برای هر برگه فرمول یک نام یا شماره انتخاب می کنیم.

عکس شماره 5کاربرد گزینه هایی که با فلش مشخص شده است (عکس شماره 5):


کادر مربع سمت راست هر سطر که با کادر قرمزرنگ (عکس شماره 5): برای حذف برگه فرمول (همان سطر) کاربرد دارد بصورتی که پس از انتخاب تیک شده و کادر قرمز بالای صفحه سمت چپ (گزینه حذف) فعال می گردد که پس از کلیک بر روی گزینه حذف، سطر مربوطه حذف می گردد.


شمارهای آبی رنگ هر سطر (برگه فرمول) که با فلش زرد رنگ نشان داده شده (عکس شماره 5): برای مشاهده هر برگه فرمول تولید می باشد که با کلیک بر روی آن باز می گردد.


گزینه های قیف شکل که با فلش سبز رنگ در(عکس شماره 5) مشخص شده است: برای فیلتر کردن همان ستون کاربرد دارد.


گزینه ویرایش: سمت چپ هر سطر برای ویرایش برگه فرمول تولید کاربرد دارد.


گزینه خروجی اکسل: سمت چپ بالای صفحه (عکس شماره 5) برای خروجی گرفتن کل برگهای فرمول تولید در اکسل استفاده می گردد.

Powered by BetterDocs