فاکتور فروشفاکتور فروش:


برای ثبت فاکتور فروش کالا و یا فاکتور انجام خدمات می بایست از این قسمت استفاده کنید.

با کلیک بر روی گزینه فاکتور فروش لیست فاکتور های قابل مشاهده برای شما (مجوز توسط ادمین) برای شما نمایش داده می شود.


برای ثبت فاکتور فروش شما به دو صورت می توانید عمل کنید:

انتخاب گزینه جدید و ثبت فاکتور در قسمت فاکتور فروش


ثبت پیش فاکتور و انتخاب گزینه ایجاد فاکتور در سند پیش فاکتور


نحوه تکمیل کردن فاکتور فروش مطابق توضیحات ارائه شده در فاکتور خرید می باشد.

که از قسمت سمت راست/ فاکتور فروش / جدید/ پر کردن قسمت های لازم انجام می گردد.


در حالت دو مرحله ای بعد از ثبت فاکتور با انتخاب ایجاد حواله خروج کالا از انبار ثبت می شود.


شما در فاکتور فروش و حتی پیش فاکتور می توانید با انتخاب گزینه دریافت مستقیما وارد ماژول نقد و بانک شده و نسبت به تسویه فاکتور خود اقدام نمایید.


در صورتی که از گزینه دریافت و پرداخت فاکتور خرید و فروش استفاده کنید و وارد ماژول نقد و بانک شود لیام به صورت خودکار هدر مربوط به برگه دریافت و پرداخت شما را کامل کرده و شما فقط می بایست نحوه دریافت و پرداخت و مبلغ آن را مشخص کرده و صدور سند نمایید.


نکته : حالت های مختلفی از چاپ در فاکتور فروش موجود است که میتوانید پرینت نمایید.


Powered by BetterDocs