فاکتور خرید


  1. فاکتورخرید:


برای ثبت فاکتور خرید شما می توانید از این گزینه استفاده کنید .


توضیح اولیه: در تمام قسمت های لیام ثبت مورد جدید به صورت دو مرحله انجام می گیرد . به صورتی که ابتدا هدر اصلی تکمیل و بعد از ذخیره کردن جدول ریز اطلاعات را باید ثبت نمایید.


در قسمت فاکتور خرید لیست فاکتور های خرید را مشاهده می کنید.


نکته: اگر در قسمت دسترسی به کاربر, مشاهده همه فاکتور ها برای شما محدود شده باشد شما در این قسمت فقط فاکتور هایی که از طرف ادمین مجار به دیدن باشید یا مربوط با واحد سازمانی شما باشد برای شما نمایش داده می شود.


برای ثبت فاکتور جدید از گزینه جدید در گوشه بالای سمت چپ تصویر استفاده می کنید.


در ابتدا هدر فاکتور برای شما باز میشود در این قسمت موارد نظیر شماره دستی, تاریخ فاکتور, فروشنده, حمل کننده از شما پرسیده می شود، بعد از پر کردن اطلاعات مورد نیاز و ذخیره کردن وارد قسمت دوم فاکتور می شوید.


ثبت فاکتور خرید در حالت یک مرحله ای (توضیح در ماژول انبار)


در این حالت شما موارد نظیر انبار فی و توضیحات را وارد می کنید با ثبت هر سطر و رفتن به سطر بعد اطلاعات به صورت اتومات ذخیره می گردد.


نکته: در نرم افزار لیام در هنگام ثبت تاریخ نیاز به استفاده از ( / ) برای جدا سازی نمی باشید.
بدین صورت که سیستم به صورت اتومات فرمت تاریخ را شناسایی خواهد کرد و فقط شما می بایست عدد تاریخ مورد نظر را وارد نمایید همچنین سیستم قادر خواهد بود سال مالی را شناسایی کند و به شما اجازه وارد کردن تاریخی خارج از سال مالی را نخواهد داد.


بعد از وارد کردن اطلاعات از گزینه های سمت چپ شما می توانید برای صدور سند, پرداخت مستقیم فاکتور و انتقال به قسمت برگه پرداخت در ماژول نقد و بانک به صورت میانبر اقدام نمایید.

با کلیک بر روی گزینه (•••) امکان ویرایش روکش اصلی, حذف، چاپ فاکتور و خروجی اکسل گرفتن را خواهید داشت.


برای ویرایش هر سطر در حالتی که برای فاکتور سند صادر نشده می توانید با کلیک بر روی هر قسمت آن را ویرایش کنید و برای حذف هر سطر با کلیک بر روی آیکون(X) انتهای هر سطر, سطر شما حذف می گردد.


ثبت در حالت دو مرحله ای :


بعد از ایجاد روکش اصلی (خریدار شما در روکش خرید و رسید دریافت می بایست یک حساب باشد) با کلیک برروی گزینه افزودن از رسید در گوشه سمت چپ تصویر و انتخاب رسید مورد نظر فاکتور شما به صورت اتومات کامل می شود و فقط مبلغ جزء هر سطر را مشخص کنید.


نکته: در روش دو مرحله ای ابتدا ورود فیزیکی کالا توسط انبار دار در ماژول انبار ثبت رسید شده و سپس حسابدار بازرگانی رسید را تبدیل به فاکتور خرید مینماید.


نکته: برای ثبت تخفیف این امکان در سامیار وجود دارد که شما تخفیف را به صورت عدد و یا درصدی از مبلغ کل ثبت نمایید بدین صورت که اگر مبلغ شما زیر 100 باشد سیستم به صورت خودکار آن را تبدیل به درصد نموده و اگر بالای 100 باشد همان عدد به عنوان تخفیف ثبت می گردد.

Powered by BetterDocs