برگه های اعلامیه

3-  برگه های اعلامیه :
  • جهت ثبت رویدادهای مالی که برای ثبت تنها نیاز به دو آرتیکل حسابداری دارند و ضمنا کاربر نمی خواهد از سند مستقیم برای ثبت آنها استفاده کند می توان از برگه های اعلامیه استفاده نمود، جهت صادر کردن برگه های اعلامیه به شرح ذیل عمل می کنیم:


باز کردن منوی سمت راست/ برگه های اعلامیه/ گزینه جدید/ وارد کردن اطلاعات مورد نظر/ ذخیره/ صدور سند حسابداری


نکته: در این برگه از همه حسابها میتوان استفاده کرد.

* لازم به ذکر است برگه های اعلامیه به صورت تک تک و جداگانه قابل پرینت نیستند، اما می توان برگه های اعلامیه را به صورت لیست وار پرینت گرفت و یا خروجی اکسل از لیست برگه ها تهیه کرد، جهت این کار به روش ذیل عمل می کنیم:

پس از ورود به قسمت برگه های اعلامیه با انتخاب آیکن مشخص شده در تصویر می توان از لیست برگه ها پرینت یا خروجی اکسل تهیه کرد.


Powered by BetterDocs