برگه رسید


2. برگه رسید: برای ثبت ورود کالا به انبار می توانید از برگه رسید استفاده نمایید.

با انتخاب برگه رسید (ورود کالا) در هدر رسید ابتدا نوع رسید را باید مشخص کنید:


1. خرید و یا برگشت از فروش (مربوط به خرید و فروش دو مرحله ای)


2. تحویل


بعد از تکمیل هدر رسید وارد جدول اصلی رسید شده و اطلاعات هر سطر را کامل می کنید با کلیک بر روی آیکون ( X ) سطر شما حذف می گردد و با انتخاب گزینه  Save  سطر شما ذخیره خواهد شد و یا با رفتن به سطر بعد نیز می توانید سطر به صورت اتومات ذخیره می گردد.

برای برگشت به حالت قبل نیز می توانید از گزینه ( Undo ) استفاده کنید.
برای ویرایش و حذف هدر رسید از گزینه ویرایش و حذف بالا سمت چپ استفاده کنید
برای چاپ و خروجی اکسل نیز از گزینه  ( ••• )  استفاده کنید.


توضیح: در لیام امکان ثبت خرید و فروش به دو صورت وجود دارد.

برای این منظور می بایست از قسمت تنظیمات اولیه حسابها/ تنظیمات/ انبار در ماژول حسابداری نوع ثبت فاکتور را انتخاب نمایید.


الف) یک مرحله ای:


به صورت که با  ثبت فاکتور خرید و فروش مقدار کالا از انبار اضافه و کسر می گردد و با صدور سند در حساب مشتری اعمال می گردد.


ب) دو مرحله ای (به منظور کنترل بیشتر بر نحوه ورود و خروج کالا):


به این صورت که در زمان خرید ابتدا انباردار رسید دریافت کالا را ثبت می کند, کالا به انبار ما اضافه می گردد و سپس بر اساس این رسید حسابدار فاکتور خرید صادر می کند.


در حالت دو مرحله ای در هنگام ثبت رسید نوع رسید را خرید و یا برگشت از فروش انتخاب کنید.


در زمان ثبت فاکتور خرید بعد از ایجاد هدر فاکتور خرید و ورود به جدول انتخاب کالا گزینه افزودن از رسید را انتخاب می کنید، با کلیک بر روی این گزینه لیست رسید های ثبت شده به نام این مشتری نمایش داده خواهد شد که شما می بایست رسید مورد نظر را انتخاب کنید.


با انتخاب رسید مربوطه جدول ریز اطلاعات رسید  به صورت اتومات کامل خواهد شد.


نکته: حساب خریدار در رسید دریافت و فاکتور خرید باید یکسان باشد .


به منظور ورود کالا به یک انبار در برگه رسید از گزینه تحویل در هدر برگه رسید استفاده کنید.


نکته: به منظور جابه جایی بین سلول های هر سطر می توانید از کلید میانبر tab و shift+tab استفاده کنید.

در نرم افزار لیام این امکان وجود دارد که شما در هر قسمت با نوشتن قسمتی از نام مورد نظر سیستم به صورت اتومات موارد که مشابه را به شما پیشنهاد خواهد دارد و با انتخاب گزینه بیشتر کل موارد متن تایپ شده در آن موجود باشد را به شما نمایش خواهد داد.

Powered by BetterDocs