برگه انتقال


4. برگه انتقال:


به منظور انتقال یک کالا از یک انبار به انبار دیگر برگه انتقال استفاده می شود .


با ورود به برگه انتقال و کلیک بر روی گزینه جدید هدر برگه انتقال برای شما باز می شود .


در این هدر انبار مبدا و مقصد را انتخاب کنید پس از ذخیره کردن وارد مرحله دوم می شوید که می بایست نوع و تعداد کالای مورد نظر را انتخاب کنید .

عکس انتقال از انبار به انبار


نکته: در ریز اقلام انتقال کالا نیازی به وارد کردن قیمت نمیباشد و لیام به صورت اتومات به روش قیمت میانگین خرید، مبلغ این انتقال را درج می نماید.

Powered by BetterDocs