حسابداری

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

مقدمه

مقدمه ماژول حسابداری : * نوشته های آبی در تمامی قسمت های نرم افزار حسابداری ابری لیام لینک بوده و میتوان با کلیک بر روی آن به حالت ویراش و یا مرحله بعدی و یا نمایش جزئیات بروید. * در جداول لیام ...

ورود اطلاعات

ورود اطلاعات

ورود اطلاعات اولین قدم جهت انجام ثبت در ماژول حسابداری تعریف کدینگ حسابداری می باشد ، نرم افزار حسابداری آنلاین لیام دارای سه سطح یونیک و دو سطح شناور شامل گروه و زیر گروه برای کدینگ بوده که طول کد برای ...

اسناد حسابداری

اسناد حسابداری

2–اسنادحسابداری در قسمت اسناد حسابداری کلیه اسناد صادر شده در ماژول های دیگر و نیز اسناد ثبت شده به صورت مستقیم توسط کاربر نمایش داده می شود . بخش اسناد حسابداری دارای قسمتهای ذیل می باشد : 1-2 مشاهده لیست ...

برگه های اعلامیه

برگه های اعلامیه

3-  برگه های اعلامیه : جهت ثبت رویدادهای مالی که برای ثبت تنها نیاز به دو آرتیکل حسابداری دارند و ضمنا کاربر نمی خواهد از سند مستقیم برای ثبت آنها استفاده کند می توان از برگه های اعلامیه استفاده نمود، ...

مرور حسابها

مرور حسابها

4- مرور حسابها : – جهت بررسی گردش حسابها و مشاهده کلی مانده حسابها در سه سطح کل ، معین و تفضیلی و همچنین شناورها می توان از مرور حسابها استفاده نمود ، به ترتیب ذیل: باز کردن منو  ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

گزارشات عمومی

5- گزارشات عمومی  : کاربر می تواند جهت تهیه گزارشات درخواستی مورد نیاز مثل ترازهای آزمایشی  ، گزارش سود و زیان  ، گردش های مشروح از حساب مشتریان و … از بخش گزارشات عمومی استفاده نماید ، این بخش شامل ...

گزارشات پایان دوره

گزارشات پایان دوره

6- گزارشات پایان دوره: گزارشات پایان دوره جهت دفتر نویسی شامل ترازنامه، سود و زیان، دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد:1-6 ترازنامه : جهت تهیه گزارش ترازنامه می توان به ترتیب ذیل اقدام نمود :باز کردن منوی سمت راست/ ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

فیلم های آموزش حسابداری

جهت آموزش حسابداری توسط نرم افزار آنلاین لیام فیلم های زیر را مشاهده کنید.نکات ریز حسابداری در فیلم ها عنوان شده که موحب سهولت در استفاده از نرم افزار حسابداری می گردد.پیشنهاد می گردد قبل از استفاده ...