مراحل اخذ نمایندگی

نماینده فروش

به عنوان عاملیت فروش نرم افزار حسابداری لیام فعالیت می کنند
  • کسب درآمد از فروش نرم افزار کمپین های مشترک بازاریابی با لیام

نماینده رسمی

تمام مشتریان لیام در حوزه فعالیت این نمایندگی تحت پوشش خدمات فروش، آموزش و استقرار این نمایندگی هستند
  • حوزه فعالیت انحصاری کسب درآمد عالی از فروش نرم افزار کسب درآمد از آموزش و استقرار کسب درآمد از تمدید های سالیانه دریافت نسخه مخصوص نمایندگان رسمی کمپین های مشترک بازاریابی با لیام

نماینده آموزش و استقرار

برای آموزش و استقرار نرم افزار حسابداری لیام به مشتریان از خدمات این نمایندگی استفاده می شود
  • کسب درآمد از فروش نرم افزار
    کسب درآمد از آموزش و استقرار

مراحل اخذ نمایندگی

ثبت درخواست نمایندگی

از طریق وبسایت

با تکمیل فرم درخواست نمایندگی در سایت، مسئول امور نمایندگان لیام با شما تماس می گیرد و شرایط و انواع نمایندگی نرم افزار حسابداری لیام را برای شما توضیح می دهد.

فرم درخواست نمایندگی گام یک (درخواست)

بررسی و جلسه با متقاضی

حضوری یا آنلاین

بر اساس اطلاعات فرم درخواست و مذاکره تلفنی با شما، شرایط شما بررسی می شود. و از شما دعوت می شود به صورت حضوری یا آنلاین جلسه ای برگزار گردد.

با ما در ارتباط باشید گام دو (بررسی)

آموزش نرم افزار و عقد قرارداد

شعب لیام

بر اساس تقاضای شما و جلسه فی مابین نوع نمایندگی شما مشخص می شود و قرارداد نمایندگی بین شما و شرکت منعقد می گردد. همچنین محتوای آموزشی لیام در اختیار شما قرار می گیرد و آموزش حضوری نیز انجام می شود.

خدمات ما گام سه (قرارداد)

شروع فعالیت به عنوان نماینده لیام

حوزه فعالیت

شما نماینده لیام هستید و می توانید در حوزه فعالیت خود اقدام به معرفی نرم افزار حسابداری لیام، فروش، آموزش و استقرار نمایید.

نمایندگان لیام گام چهار (اقدام)