کاملترین API

کاملترین API
 • 1399-07-22

آیتم برگه دریافت

نام موجودیت : آیتم  برگه دریافت
نام سیستمی : ReceiptItem
مسیر api ها : https://app.samyarcloud1.ir/ ReceiptItem
کلید اصلی

 • ادامه مطلب
 • 1399-07-22

برگه دریافت

نام موجودیت : برگه دریافت
نام سیستمی: Receipt
مسیر api ها : https://app.samyarcloud2.ir/Receipt
کلید اصلی : ReceiptId
ویژگیها

 • ادامه مطلب
 • 1398-08-12

آیتم پیش فاکتور

نام موجودیت : آیتم پیش فاکتور
نام سیستمی : ProformaItem
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItem
کلید اصلی

 • ادامه مطلب
 • 1398-08-12

پیش فاکتور

نام موجودیت : پیش فاکتور
نام سیستمی : Proforma
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Proforma
کلید اصلی :

 • ادامه مطلب
 • 1398-06-23

سند

نام موجودیت :سند
نام سیستمی : Document
مسیر api ها : https://app.samyarcloud2.ir/Document
کلید اصلی : DocumentId
ویژگیها (properties)

 • ادامه مطلب
 • 1398-06-21

حساب شناور

نام موجودیت :حساب شناور
نام سیستمی : FloatAccount
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/FloatAccount
کلید اصلی : FloatAccountId
ویژگیها

 • ادامه مطلب
 • 1398-06-14

حساب معین

نام موجودیت :حساب معین
نام سیستمی : Ledger
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Ledger
کلید اصلی : LedgerId
ویژگیها

 • ادامه مطلب
 • 1398-06-13

حساب کل

نام موجودیت :حساب کل
نام سیستمی : Total
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Total
کلید اصلی : TotalId
ویژگیها

 • ادامه مطلب
 • 1398-06-13

زیرگروه کالا

نام موجودیت :زیرگروه کالا
نام سیستمی : GoodsSubGroup
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/GoodsSubGroup
کلید اصلی : GoodsSubGroupId
ویژگیها

 • ادامه مطلب
 • 1398-06-13

گروه کالا

نام موجودیت :گروه کالا
نام سیستمی : GoodsGroup
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/GoodsGroup
کلید اصلی : GoodsGroupId
ویژگیها

ادامه مطلب
امنیت اطلاعات در نرم افزار حسابداری آنلاین

مقالات مرتبط:

لاگین دو مرحله ای

لاگین دو مرحله ای

تایید هویت دو مرحله ای در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام زمانی که یک نرم افزار به صورت آنلاین ارایه می شود موضوع امنیت اطلاعات جدی می شود. حال اگر این نرم افزار حسابداری باشد اهمیت امنیت اطلاعات در ...

صدور فاکتور آنلاین و درگاه پرداخت اینترنتی

صدور فاکتور آنلاین و درگاه پرداخت اینترنتی

صدور فاکتور آنلاین دیگر کار سختی نیست. می توانید به سرعت و به راحتی به صدور فاکتور و پیش فاکتور انلاین بپردازید. با قابلیت فاکتور آنلاین در نرم افزار حسابداری ابری لیام  برای مشتریان خود فاکتور صادر کنید. از طریق پیامک، تلگرام، ...

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ویژگی های حسابداری آنلاین

آخرین مقالات

دسته‌ها

برچسب‌ها

شبکه های اجتماعی