جامعه حسابداران : امروزه تغییر سبک زندگی جامعه از سنتی به مدرن سبب به خطر انداختن تعادل بین کار و خانواده گردیده است. به نحوی که بسیاری از افراد با استرس روزافزون تداخل مسئولیت های کار و خانواده مواجه اند. این مسئله در ادبیات روان شناسی، تعارض کار- خانواده یا تعارض خانواده- کار نامیده می شود. به بیان دقیق تر، زمانی که شرایط و مسئولیت های کاری در ایفای موثر نقش های خانوادگی فرد خلل ایجاد کند، تعارض کار- خانواده ایجاد می شود.

برعکس، زمانی که شرایط و مسئولیت های خانوادگی مانع از انجام مسئولیت های کاری گردد، تعارض خانواده- کار ایجاد می شود. در عمل احتمالاً برخی از شرایط و مسئولیت های کاری ممکن است سبب شود هرگونه تعارض بین خانواده و کار، بر ایفای موثر هر دو نقش های خانوادگی و همچنین، بر انجام مسئولیت های کاری اثرگذار باشد. بنابراین، تعارض مزبور، می تواند علاوه بر ایجاد عوارض خانوادگی، بر بهره وری سازمانی و کیفیت خدمات ارائه شده تاثیر منفی گذارد.
در سال های اخیر، تعارض کار- خانواده، به ویژه در جوامع حرفه ای نظیر جامعه حسابداران و جامعه حسابرسان، توجهات زیادی را به خود جلب نموده است. زیرا این تعارض، علاوه بر پیامدهای منفی مستقیم نظیر کاهش کیفیت خدمات حسابرسی، اثرات منفی غیرمستقیمی نظیر کاهش اقبال ورود افراد مستعد به حرفه را به دنبال خواهد داشت. این مساله آنچنان جدی است که علاوه بر مؤسسات حسابرسی، نهادهای نظارتی و قانون گذار را در مورد آثار آن بر کیفیت حسابرسی و اعتبار حرفه حسابرسی به شدت نگران کرده است.

فشار کاری بالا در بین حسابرسان می تواند سبب تعارض کار- خانواده یا تعارض خانواده- کار شود.

رشد فزاینده و پیچیدگی های جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط، نظام های اطلاعاتی و نیز فرآیندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند، از طرفی پرواضح است هنگامی انتفاع بخش های مختلف جامعه از خدمات حسابداری آنلاین و حسابرسی بیشینه خواهد شد، که خدمات ارائه شده به وسیله آنان از کیفیت لازم برخوردار باشد. کیفیت بالای اطلاعات مالی در گرو عملکرد شغلی مناسب جامعه حسابداران و حسابرسان به عنوان تهیه کنندگان و اعتبار بخشان به صورت های مالی می باشد. اهمیت این امر تا بدان جاست که در صورت ارائه عملکرد ضعیف از سوی آنان، شرکت و یا موسسات حسابرسی را در معرض مسئولیت های قانونی و از دست دادن اعتبار قرار می دهد.در این میان نقش حسابرسان و خدمات ارائه شده به وسیله آن ها پررنگ تر می باشد؛ از طرفی فضای کاری آنان به سبب عواملی همچون ساعات کاری نامنظم، ماموریت خارج از برنامه و استرس تحویل گزارش در سرسید و ….. نسبت به جامعه حسابداران متفاوت است که موجب ابراز نگرانی ناظران حرفه حسابداری شده است.
فشار کاری بالا در بین حسابرسان می تواند سبب تعارض کار- خانواده یا تعارض خانواده- کار شود، به عبارت دیگر ویژگی های محیطی حرفه حسابرسی شرایطی را به وجود می آورد، که اغلب حسابرسان نمی توانند تعادل مناسب بین کار و خانواده خود برقرار سازند، با توجه به اهمیت موضوع تعارض کار و خانواده در حسابرسان مؤسسات بایستی خط مشی هایی را در این خصوص تدوین و اجرا نمایند. یکی از پیامدهای منفی که تعارض کار و خانواده برای حرفه حسابرسی به همراه دارد ترک کار نیروهای جدید می باشد که به گرایش افراد به سایر شاخه های رشته حسابداری منتهی می شود. تعارض کار و خانواده به این معناست که فرد قادر به انجام همزمان مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود نباشد وظایف نقش شغلی با وظایف نقش خانوادگی تداخل پیدا می کند، به گونه ای که فرد در انجام وظایف شغلی و خانوادگی خود دچار مشکل می گردد، حال اگر مسئولیت های حیطه کاری فرد را از انجام وظایف خانوادگی باز دارد تعارض کار- خانواده می باشد؛ و زمانی که انجام مسئولیت های خانوادگی مانع از ایفای مسئولیت های کاری شود تعارض خانواده– کار رخ می دهد. در مجموع می توان گفت، زمانی که تعارض کار- خانواده تشدید می گردد، جذابیت حرفه برای جذب و حفظ نیروهای مستعد به شدت کاهش می یابد. و این امر مستقیماً کیفیت حسابرسی را متأثر می کند.
علاوه براین، موضوع تعارض کار و خانواده مورد توجه نهادهای سیاست گذار نیز قرار گرفته است؛ به نحوی که بند نهم سیاست های کلی نظام اداری که توسط نهاد رهبری، ابلاغ گردیده است نیز به ضرورت ایجاد توازن کار و خانواده پرداخته و “توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و خانواده افراد در نظام اداری” را یکی از ضروریات قلمداد کرده است.

با توجه به اهمیت مبحث تعارض کار- خانواده در سال های اخیر توجه بسیاری از نهادهای حرفه ای و محققان را به خود جلب نموده است. هرچند، در ایران نیز پژوهش های اندکی پیرامون تعارض کار- خانواده صورت گرفته است؛ که بیش تر معطوف به رشته های پرستاری و روانشناسی بوده است. در ایران نادری و همکاران (1396) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن” در فصلنامه حسابداری ارزشی رفتاری دانشگاه خوارزمی به بحث و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این معضل پرداخته اند که از دغدغه های جوامع در حال پیشرفت به شمار می رود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *