نکته ای در مورد مالیات تکلیفی اجاره موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳

تبصره 9 – وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

چنانچه مستاجر یکی از اشخاص ذکر شده در ثبصره فوق باشد کسر و پرداخت مالیات به حساب اداره مالیاتی محل وقوع ملک از طرف مستاجر الزامی می باشد

درصورتیکه مالک شخص حقیقی یا حقوقی باشد ، مبلغ قابل کسر به ترتیب زیر خواهدبود:

شخص حقیقی

کل مال الاجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) ضربدر ۷۵% و سپس رقم حاصله ضربدر نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م که در اینصورت میزان مالیات بر اجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) بدست می آید و در اینصورت تقسیم بر تعداد ماه های سال ( دوره عملکرد ) که میزان مالیات اجاره ماهانه بدست می آید ، همان مبلغی که مستاجر موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اجاری خواهد بود .

شخص حقوقی

کل مال الاجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) ضربدر ۷۵% و سپس رقم حاصله ضربدر نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م ( ۲۵% ) که در اینصورت میزان مالیات بر اجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) بدست می آید و در اینصورت تقسیم بر تعداد ماه های سال ( دوره عملکرد ) که میزان مالیات اجاره ماهانه بدست می آید ، همان مبلغی که مستاجر موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اجاری خواهد بود .

فرم‌های اظهارنامه مالیاتی چندین سال است الکترونیکی شده و از این رو از طریق اینترنت تکمیل و ارسال می شود .

این فرم‌ها به چند نوع مختلف تقسیم می‌شوند که هر شخص حقیقی یا حقوقی، در زمان مراجعه به وب‌سایت سازمان امور مالیاتی، به‌تناسب باید فرم مخصوص به خود را پر کند.

از جمله مهمترین آن ها عبارت‌اند از:

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی: اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل‌ارائه بوده و پایان خردادماه هرسال (جهت عملکرد سال قبل) آخرین‌ مهلت تسلیم آن به اداره امور مالیاتی است.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی که پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند است تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را (جهت عملکرد سال گذشته) به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

اظهارنامه املاک: تمامی افرادی که املاک خود را اجاره داده و از آن طریق کسب درآمد می‌کنند، موظف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه هستند. پایان تیرماه هرسال ( جهت عملکرد سال قبل ) آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک است.

اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده: این نوع اظهارنامه به‌صورت فصلی تنظیم و برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. مودیان مشمول ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی هستند که طی فراخوان هایی ( هفت مرحله تاکنون فراخوان شده اند ) مکلف به انجام تکالیف مقرر شده اند .

مالیات تکلیفی اجاره موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها، و همچنین سایر اشخاص حقوقی، مکلف اند (چنانچه ملک محل استقرار یا تصرف شان، اجاری باشد) مالیات متعلق به مال الاجاره هایی را که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

استعلام و کسب پاسخ استعلام مبنی بر میزان مالیات اجاره ملک مورد اجاره از اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک الزامی خواهد بود.

ضمناً چنانچه مالک از جمله اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشند، با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی (۶۳/ ۹۳/ ۲۰۰ – ۸/ ۶/ ۱۳۹۳)، کسر مالیات تکلیفی اجاره موردنظر از ناحیه مستاجرِ تصریح شده در تبصره فوق، موضوعیت نخواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *