دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات. سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شکل استاندارد صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات بخ مشتریان را برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور مشخص کرده است.

صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات

با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر ویژگی های زیر را نداشته باشد قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود ، مگر آنکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و امضای آن اقدام نماید .

الف) قالب صورتحساب‌های عمومی فروش کالاها و ارائه خدمات

۱- صورتحساب فروش کالا می‌باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا شماره سریال صادره توسط سیستم‌های رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی بر روی آن درج گردد

۲_ اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات فروشنده: نام/ عنوان فروشنده ، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی فروشنده ، می‌باشند . این اطلاعات به هر ترتیب مورد نظر فعالان اقتصادی و در هر قسمت از صورتحساب می‌تواند درج گردد و قابل قبول خواهد بود .

۳ اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات خریدار شامل: نام/ عنوان خریدار ، شماره اقتصادی خریدار (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی خریدار می‌باشد .
تذکر: مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هایی که اطلاعات خریدار به طور کامل و مطابق این بند درج نگردیده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا استرداد ، براساس مفاد ماده (17) قانون ، نخواهد بود

4_ حداقل اقلام اطلاعاتی که در هر ردیف مورد معامله می‌باید درج گردد ، شامل: عنوان مورد معامله ، مقدار یا تعداد ، واحد اندازه‌گیری ، مبلغ واحد ، مبلغ کل ، مجموع مالیات و عوارض متعلق قانونی و کل مبلغ قابل پرداخت خواهد بود .

5 _درج کد کالا در ستون مربوطه تابع مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی در این مورد خواهد بود و بر این اساس کد مذکور باید براساس استاندارد ملی “ایران کد” تعیین و درج گردد

6_صورتحساب حتما باید حاوی مجموع بهای کالاها و خدمات مورد معامله و مجموع مالیات و عوارض متعلق (به تفکیک) بوده و ممهور به مهر و امضای مجاز فروشنده باشد .

7 _ در صورت تعلق تخفیف به هریک از ردیف‌های مورد معامله ، مبلغ تخفیف متعلق به هر ردیف باید در آن ردیف تعیین و درج گردد . در غیر این صورت مبلغ تخفیف قابل کسر از ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نخواهد بود .

قالب های صدور صورتحساب

دو نمونه قالب صورتحساب فروش کالا در این خصوص ارائه شده است: مورد اول مخصوص ماشین های فروش (pos) مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی است و مورد دوم در سایر مبادلات کالاها و خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مالیات ها و عوارض پرداختی طی صورتحساب صادره توسط ماشین های فروش در صورتی که نام و مشخصات خریدار در آن درج نگردد، قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود، مگر اینکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و تمضای آن اقدام نماید.
به دلیل وجود اعتبار مالیاتی برای مؤدیان ثبت نام شده در مالیات بر ارزش افزوده و کسر یا استرداد این مالیات های پرداختی به استناد صورتحسابهای صادره، تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی، مندرج در نمونه صورتحسابهای فروش و کالا و ارائه خدمات، مورد نیاز می باشد و برای استفاده از مزایای قانونی نقش اساسی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *