مودی مالیاتی یعنی چه ؟ ممکن است شما بارها عبارت مودی مالیاتی را شنیده باشید اما در مورد آن اطلاعی نداشته باشید. مودی مالیاتی چه وظایفی دارد؟ مشمولین مالیات چه کسانی هستند؟ انواع مالیات ؟ برای پاسخ به تمام این سوالات ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

مودی مالیاتی یعنی چه و به چه کسی مودی مالیاتی می گویند؟

هر فردی در کشوری که زندگی می کند دارای حقوقی مانند امنیت ، آرامش ، خدمات شهری ، آموزش و …. هستند که دولت موظف است این آن ها را انجام دهد. دولت برای برقراری این حقوق در کشور نیاز به منابع مالی دارد و هر فرد با پرداخت مبلغی با عنوان مالیات ، کمک می کند این منابع مالی تامین شود. به عبارت دیگر براساس قوانین سازمان مالیاتی کشور برخی اشخاص باید بابت فعالیت و کسب و کار خود یا معاملاتی که انجام می دهند مبلغی را به دلت پرداخت کنند.

این افراد مودیان مالیاتی نامیده می شوند که موظف به پرداخت هزینه های مقرر شده هستند. با توجه به مقررات سازمان امور مالیاتی مودیان مالیاتی باید اسنادی که سازمان مالیات کشوربرای محاسبه و پرداخت مالیات نیاز دارد را در زمانی که مقرر می شود تکمیل کنند و به سازمان مالیاتی کشور ارسال نمایند.

مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور پرونده مالیاتی دارند و می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هر شخص یا کسب و کاری مشغول به انجام فعالیتی هستند و یا معاملاتی را انجام می دهند موظف به پرداخت مالیات هستند.

انواع مالیات:

مالیات در ایران شامل 2 نوع مالیات مستقیم ومالیات غیر مستقیم می شود که هر کدام از آن ها زیر مجموعه های خود را دارند:

مالیات مستقیم:

این نوع از مالیات در زمان به دست آوردن درآمد و دارایی باید پرداخت شود که شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی می شود.

مالیات غیر مستقیم:

این دسته از مالیات ها به صورت غیرمستقیم از مودیان مالیاتی دریافت می شود که شامل 3 زیر مجموعه مالیات حقوق و عوارض گمرکی،مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده است

چه کسانی مشمول مالیات مستقیم هستند؟

اشخاص حقیقی و حقوقی که در ادامه آن ها را معرفی می کنیم مشمولین مالیات مستقیم هستند و موظف به پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور هستند:

مودی مالیاتی

وظایف مودی مالیاتی چیست؟

در فصل پنجم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مواد 177 تا 181 سازمان امور مالیاتی کشور وظایف مودیان مالیاتی را به شرح زیر بیان کرده است:

۱- مودیان مالیاتی بایستی اظهارنامه های موضوع قانون مالیاتی های مستقیم را که مکلف به تسلیم آن در موعد مقرر (اشخاص حقوقی به مدت چهار ماه پس ازپایان سال مالی و اشخاص حقیقی به مدت سه ماه پس ازپایان سال شمسی یا همان پایان خرداد ماه ) هستند به تفکیک و با اخذکد رهگیری از طریق نرم افزارالکترونیکی اظهارنامه تسلیم نمایند.

۲- در صورتی که مودی چندین محل سکونت داشته باشد موظف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی به اداره امور مالیاتی معرفی کند در غیر اینصورت خود اداره امورمالیاتی می تواند هر کدام از محل های سکونت مودی را بعنوان محل اصلی سکونت تلقی کند.

۳- مودیان مالیاتی موظفند دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی در اختیار ماموران مالیاتی وهیات های بازرسی قرار دهند در غیر اینصورت مشمول مجازات و از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد رسیدگی محروم می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *