خاکشور - نرم افزار حسابداری آنلاین لیام

تفاوت صندوق و بانک در حسابداری

تفاوت صندوق و بانک در حسابداری

تفاوت صندوق و بانک در حسابداری  در این است؛ اولین حساب دارایی های جاری صندوق است اما در مورد بانک ممکن است این گونه نباشد، برای درک بهتر این موضوع با نرم افزار حسابداری آنلاین لیام همراه باشید. در حسابداری ...